Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF)



Școala de vară - Dezvoltare competențe antreprenoriale

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA
16 iulie - 21 iulie 2018

Scopul activității
Obiectivul principal al școlii de vară în domeniul antreprenoriatului este cel de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor practice necesare studenților, masteranzilor și doctoranzilor, viitorilor specialişti din domeniul.

Descrierea activității
Școala de vara este un program intensiv de pregătire practică, ce se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor și vine în completarea programelor similare desfăşurate de USV în domeniul antreprenoriatului: Erasmus for Young Antrepreneurs - BYE 8, Startup Europe University Network, proiectul Universitate antreprenorială derulat în parteneriat cu JA România, în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești prin Laboratorul de Incubare a Afacerilor din cadrul USV. Cursurile şi seminariile sunt susţinute de către specialişti practicieni de prestigiu de la nivel naţional cu vastă experienţă în domeniul antreprenoriatului, respectiv al start-up-urilor. Programul va include module de cursuri de specialitate în domeniul antreprenoriatului, workshop-uri la care vor fi invitați să participe antreprenori de succes, vizite de lucru, excursii tematice în zona Bucovina, activităţi culturale şi de socializare. Sunt vizați participanți de la facultățile membre AFER. Programul este variat, prelegeri si seminarii, lucrări practice, studiu individual prezentarea portofoliu de proiecte. La final, studenţii vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, proiecte care vor avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul programului școlii de vară. Detalii vor fi disponibile pe site-ul www.incubaf.usv.ro

Organizator
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Societatea Antreprenorială Sudenţească, Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF), Clubul Antreprenorial Studenţesc (CASt) din cadrul USV.

Coordonator Prof. univ dr. Carmen NASTASE

 

 

Evenimente în cadrul Scolii de vară Dezvoltare competențe antreprenoriale

 

17 iulie  
 
18 iulie  
18-19 iulie  

 


Curs Competenţe antreprenoriale

Curs de iniţiere

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, prin Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, sprijină dezvoltarea inițiativelor de dezvoltare a micilor afaceri în Bucovina prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale a tinerilor, și nu numai.

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform Autorizației nr. 424/03.11.2016, absolvenții obținând un certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Tematica cursului cuprinde:
- Cadrul legal pentru înființarea afacerilor
- Introducere în managementul și marketingul afacerii
- Negociere și etică în afaceri
- Costurile derulării unei afaceri și finanțarea acestora
- Dezvoltarea unui plan de afaceri

Durata cursului
90 ore, din care:
- 30 ore pregătire teoretică
- 60 ore pregătire practică pentru dezvoltarea unui plan de afaceri

Costul cursului este de:
- 600 lei
taxă participare program de formare profesională*.

Condiţii de înscriere:
Absolvent al învatamantului general obligatoriu
Abilități de comunicare, spirit de echipă, organizare a muncii în echipă

Acte necesare pentru înscriere:
Certificat de naştere - copie
Buletin/carte de identitate - copie
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - copie
Curriculum Vitae
Ultima diplomă obţinută - copie
Cerere de înscriere

Pentru detalii și informații suplimentare putem fi contactați la:
tel: 0230 216147, int. 311 - Lucian PALIEVICI
tel: 0742 900952 - Lucia MOROȘAN-DĂNILĂ
e-mail: formarecontinua@gmail.com
* 300 lei pentru studenții, masteranzii și angajații USV

Manager de proiect - Curs post-universitar de specializare

Au început înscrierile pentru cursul de specializare Manager Proiect organizat de USV.

Lansare curs Manager de proiect: vineri, 07.04.2017, ora 17:00 la Incubaf


Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava vine în întâmpinarea profesioniștilor din domeniul afacerilor și al managementului pentru actualizarea și dezvoltarea cunoștințelor în accesarea fondurilor europene și gestionarea eficientă a acestora.

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform Autorizației nr. 412/09.06.2016, absolvenții obținând un certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Tematica cursului cuprinde:
- Stabilirea scopului proiectului
- Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
- Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
- Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
- Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
- Managementul riscurilor
- Managementul echipei de proiect
- Managementul comunicării în cadrul proiectului
- Managementul calităţii proiectului

Durata cursului
120 ore, din care:
- 40 ore pregătire teoretică
- 80 ore pregătire practică pentru elaborarea unei cereri de finanţare prin fonduri structurale și de coeziune în vederea aplicării

Costul cursului este de:
- 700 lei taxă participare program de formare profesională*.

Condiţii de înscriere:
Absolvent al învatamantului universitar cu diplomă de licență
Abilități de comunicare, spirit de echipă, organizare a muncii în echipă, cunoștințe de limbă străină

Acte necesare pentru înscriere:
Certificat de naştere - copie
Buletin/carte de identitate - copie
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - copie
Curriculum Vitae
Ultima diplomă obţinută - copie
Cerere de înscriere

Pentru detalii și informații suplimentare putem fi contactați la:
tel: 0230 216147, int. 311 - Lucian PALIEVICI
tel: 0742 900952 - Lucia MOROȘAN-DĂNILĂ
e-mail: formarecontinua@gmail.com
* 400 lei pentru masteranzii și angajații USV


Documente suport - Scoala de vara Dezvoltare competențe antreprenoriale

Informatii generale >>

 

Documente suport pentru Atelierul nr. 2 >>

 

Documente suport pentru Atelierul nr. 5 >>


Program

Deschide doscumentul intr-o fereastra separata