INCUBAFCurs Competenţe antreprenoriale

Curs de iniţiere

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, prin Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, sprijină dezvoltarea inițiativelor de dezvoltare a micilor afaceri în Bucovina prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale a tinerilor, și nu numai.

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform Autorizației nr. 424/03.11.2016, absolvenții obținând un certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Tematica cursului cuprinde:
- Cadrul legal pentru înființarea afacerilor
- Introducere în managementul și marketingul afacerii
- Negociere și etică în afaceri
- Costurile derulării unei afaceri și finanțarea acestora
- Dezvoltarea unui plan de afaceri

Durata cursului
90 ore, din care:
- 30 ore pregătire teoretică
- 60 ore pregătire practică pentru dezvoltarea unui plan de afaceri

Costul cursului este de:
- 600 lei
taxă participare program de formare profesională*.

Condiţii de înscriere:
Absolvent al învatamantului general obligatoriu
Abilități de comunicare, spirit de echipă, organizare a muncii în echipă

Acte necesare pentru înscriere:
Certificat de naştere - copie
Buletin/carte de identitate - copie
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - copie
Curriculum Vitae
Ultima diplomă obţinută - copie
Cerere de înscriere

Pentru detalii și informații suplimentare putem fi contactați la:
tel: 0230 216147, int. 311 - Lucian PALIEVICI
tel: 0742 900952 - Lucia MOROȘAN-DĂNILĂ
e-mail: formarecontinua@gmail.com
* 300 lei pentru studenții, masteranzii și angajații USV

Manager de proiect - Curs post-universitar de specializare

Au început înscrierile pentru cursul de specializare Manager Proiect organizat de USV.

Lansare curs Manager de proiect: vineri, 07.04.2017, ora 17:00 la Incubaf


Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava vine în întâmpinarea profesioniștilor din domeniul afacerilor și al managementului pentru actualizarea și dezvoltarea cunoștințelor în accesarea fondurilor europene și gestionarea eficientă a acestora.

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform Autorizației nr. 412/09.06.2016, absolvenții obținând un certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Tematica cursului cuprinde:
- Stabilirea scopului proiectului
- Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
- Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
- Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
- Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
- Managementul riscurilor
- Managementul echipei de proiect
- Managementul comunicării în cadrul proiectului
- Managementul calităţii proiectului

Durata cursului
120 ore, din care:
- 40 ore pregătire teoretică
- 80 ore pregătire practică pentru elaborarea unei cereri de finanţare prin fonduri structurale și de coeziune în vederea aplicării

Costul cursului este de:
- 700 lei taxă participare program de formare profesională*.

Condiţii de înscriere:
Absolvent al învatamantului universitar cu diplomă de licență
Abilități de comunicare, spirit de echipă, organizare a muncii în echipă, cunoștințe de limbă străină

Acte necesare pentru înscriere:
Certificat de naştere - copie
Buletin/carte de identitate - copie
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - copie
Curriculum Vitae
Ultima diplomă obţinută - copie
Cerere de înscriere

Pentru detalii și informații suplimentare putem fi contactați la:
tel: 0230 216147, int. 311 - Lucian PALIEVICI
tel: 0742 900952 - Lucia MOROȘAN-DĂNILĂ
e-mail: formarecontinua@gmail.com
* 400 lei pentru masteranzii și angajații USV