Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF)Școala de vară - Dezvoltare competențe antreprenoriale

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA
16 iulie - 21 iulie 2018

Scopul activității
Obiectivul principal al școlii de vară în domeniul antreprenoriatului este cel de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor practice necesare studenților, masteranzilor și doctoranzilor, viitorilor specialişti din domeniul.

Descrierea activității
Școala de vara este un program intensiv de pregătire practică, ce se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor și vine în completarea programelor similare desfăşurate de USV în domeniul antreprenoriatului: Erasmus for Young Antrepreneurs - BYE 8, Startup Europe University Network, proiectul Universitate antreprenorială derulat în parteneriat cu JA România, în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești prin Laboratorul de Incubare a Afacerilor din cadrul USV. Cursurile şi seminariile sunt susţinute de către specialişti practicieni de prestigiu de la nivel naţional cu vastă experienţă în domeniul antreprenoriatului, respectiv al start-up-urilor. Programul va include module de cursuri de specialitate în domeniul antreprenoriatului, workshop-uri la care vor fi invitați să participe antreprenori de succes, vizite de lucru, excursii tematice în zona Bucovina, activităţi culturale şi de socializare. Sunt vizați participanți de la facultățile membre AFER. Programul este variat, prelegeri si seminarii, lucrări practice, studiu individual prezentarea portofoliu de proiecte. La final, studenţii vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, proiecte care vor avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul programului școlii de vară. Detalii vor fi disponibile pe site-ul www.incubaf.usv.ro

Organizator
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Societatea Antreprenorială Sudenţească, Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF), Clubul Antreprenorial Studenţesc (CASt) din cadrul USV.

Coordonator Prof. univ dr. Carmen NASTASE

 

 

Evenimente în cadrul Scolii de vară Dezvoltare competențe antreprenoriale

 

17 iulie  
 
18 iulie  
18-19 iulie  

 
Documente suport - Scoala de vara Dezvoltare competențe antreprenoriale

Informatii generale >>

 

Documente suport pentru Atelierul nr. 2 >>

 

Documente suport pentru Atelierul nr. 5 >>


Program

Deschide doscumentul intr-o fereastra separata