Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF)EVENIMENTE

Instituția UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA
Titlul activității: Școala de vară - Dezvoltare competențe antreprenoriale
Se va desfășura între: 16 iulie - 21 iulie 2018                             DETALII AICI >>

Scopul activității
Obiectivul principal al școlii de vară în domeniul antreprenoriatului este cel de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor practice necesare studenților, masteranzilor și doctoranzilor, viitorilor specialişti din domeniul.

Descrierea activității
Școala de vara este un program intensiv de pregătire practică, ce se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor și vine în completarea programelor similare desfăşurate de USV în domeniul antreprenoriatului: Erasmus for Young Antrepreneurs - BYE 8, Startup Europe University Network, proiectul Universitate antreprenorială derulat în parteneriat cu JA România, în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești prin Laboratorul de Incubare a Afacerilor din cadrul USV. Cursurile şi seminariile sunt susţinute de către specialişti practicieni de prestigiu de la nivel naţional cu vastă experienţă în domeniul antreprenoriatului, respectiv al start-up-urilor. Programul va include module de cursuri de specialitate în domeniul antreprenoriatului, workshop-uri la care vor fi invitați să participe antreprenori de succes, vizite de lucru, excursii tematice în zona Bucovina, activităţi culturale şi de socializare. Sunt vizați participanți de la facultățile membre AFER. Programul este variat, prelegeri si seminarii, lucrări practice, studiu individual prezentarea portofoliu de proiecte. La final, studenţii vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, proiecte care vor avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul programului școlii de vară. Detalii vor fi disponibile pe site-ul www.incubaf.usv.ro

Organizator
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Societatea Antreprenorială Sudenţească, Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF), Clubul Antreprenorial Studenţesc (CASt) din cadrul USV.

Coordonator Prof. univ dr. Carmen NASTASE

Felicităm cele 4 echipe USV pentru participarea la competiţia JA Business Plan Challenge 2018 şi pentru calificarea în incubatorul educaţional de afaceri JA BizzFactory!

Lista tuturor echipelor calificate in incubator AICI.
Aceste echipe vor participa la activitatile din perioada de incubare:
* Webinarii pe teme generale de business
* Webinarii de consultanta
Rolul acestora este de a-i sprijini pe studenti in elaborarea planului de afaceri si in pilotarea ideii de afacere.

Dorim succes in continuare celor 4 echipe!

Conferinţa: Develop Yourself for Purposeful and Disciplined Leadership - 21 martie, ora 16.00, în Amfiteatrul Dimitrie Leonida, corp D

Conferinţa Studentul USV - De la risc de excluziune la succes academic. 16.11.2017, 18:00, Aula corp E

Caravana Start-up - 08.11.2017

Innovative Didactics in Entrepreneurship - workshop

Innovative Didactics in Entrepreneurship - Round table

Universitate antreprenorială - Studenţi antreprenori! 26 Oct. 2017, ora 17:00-19:00, Aula Corp E

Conferință pentru lideri!

Five Steps to Entrepreneurial Success Leading Teams with Excellence

02.03.2017, 18:00 - 20:30, Aula corp E

Conferință pentru studenți!

Five Steps to Entrepreneurial Success Leading Teams with Excellence

28.02.2017, 12:00-17:00, Aula corp E

Inscriere studenti